اولين پيام

با سلام به خوانندگان محترم
هدف از ايجاد اين وبلاگ ترويج فرهنگ ادبی پربار فارسی تا حد بضاعت خودم است هر چند نا چيز.
هر چند مطالب اين وبلاگ تنها محدود به ادبيات نخواهد بود و سعی خواهد شد در زمينه های هنر , موسيقی , فلسفه و عرفان, روانشناسی و غيره نيز تبادل نظر صورت گيرد.
با تشکرکوره ای کز آتش سينه من در زمين گدازان خواهد بود

کوزه خاک مرا خواهد پخت

و خوش آن دم که به آب گوارايی خنک گردد
و خوشتر آن که دم مسيحايی از آن نوشد
ولی افسوس که سرانجام به دست خرفتی افتد و خاک گردد
و داغ دل تازه گردد و اين داغی

کوزه خاک مرا خواهد پخت

واثق

   + واثق - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٢