ويروسهای عامل افسردگي


قبلا مقاله اي تحت عنوان عوامل اضطراب و افسردگي نوشته بودم اين هم يك نوع ديد ديگر در اين مورد است كه با راه حلهاي آن ارائه مي شود. اميدوارم مورد توجه و استفاده قرار گيرد
ويروسهاي عامل افسردگي
1- احساس تنهايي و عدم حمايت
يكي از عوامل مهمي كه با عث افسردگي مي شود اين مورد است كه خيليها از آن شكايت دارند براي گريز از اين عامل بايد به اجتماع پناه آورد و سعي در بيشتر كردن ارتباطات جمعي داشت
2- پوچي به معني بلاتكليفي و نداستن هدف و برنامه
بي برنامگي و بلا تكليفي همواره باعث يك اضطراب نسبت به آينده مي شود و روشن نبودن اهداف زندگي باعث پوچي و در نتيجه عدم نيرو و انرژي براي زندگي مي شود براي مقابله با اين مشكل بايد با انتخاب هدف و برنامه ريزي براي رسيدن به آن بر آن غالب شد
3- عدم مهارت مقابله
گاهي انسان به علت اينكه دانش مقابله با يك مشكل را ندارد دچار ناراحتي و افسردگي ميشود . مثلا شخصي براي خريدن ماشين اطلاعات كافي ندارد و از اين در هراس است كه ممكن است در اين معامله متضرر شود از اين رو فكر او مشغول و به افسردگي دچار ميشود براي عبور از اين مورد بايد همواره در مورد مسائل و مشكلاتي كه به آنها واقف نيستيم از مشورت تخصصي افراد متخصص در آن زمينه استفاده كنيم.
4- فشار كار
گاهي انسان در وقت كاري كارها را به روال عادي انجام مي دهد و بعد از اتمام خسته شده و براي استراحت به منزل مي رود. اما گاهي قبل از اتمام وقت كاري دچار خستگي ميشود و مجبور است با همان حال خستگي به كار ادامه دهد اين فشار كاري است. كه ذهن را خسته مي كند و دچار افسردگي مي شود براي مقابله با اين كار بايد حد امكان فشار كاري را كم كرد و يا با استراحت ميان كار با انرژي بيشتر به كار ادامه داد
5- بي خوابي و بدخوابي
اين عارضه باعث كسالت جسم و روح خواهد شد و انرژي رواني را مي سوزاند و به اين علت ممكن است شخص دچار افسردگي شود علتي بدخوابي و بي خوابي مشغوليات ذهني است و مي توان با خستگي جسمي و تلقين قبل از خواب بر آن غلبه كرد
6- كامل گرايي
يعني اينكه ما هر چيزي را در حد كامل آن بخواهيم.مثلا مادران كه حتما نمره بيست را از فرزندان مي خواهند افراد وسواسي دچار اين مشكل هستند براي رفع اين مشكل بايد به كمال گرايي روي آورد. كمال گرايي يعني اينكه ما هر چيزي را بهترش را بخواهيم نه كامل و حد نهايت آن را
7- مصيبت، ضايعه و بحران .8- موقعيتهاي دلهره آور
مصيبت و ضايعه و بحران كه كاملا واضح است موقعيتهاي دلهره آور هم مثل بعضي مشاغل مانند آتش نشانها يا مسئولين برج مراقبت. اين دو عامل عاملهاي اجتناب نا پذير زندگي هر كس است و در بحث و مقاله ديگري خواهم گفت كه چگونه اين عوامل باعث افسردگي مي شود اما چگونه مي توان با آنها روبرو شد. تنها راه قوي شدن در مقابل چنين عواملي تقويت روحيه است و تنها راه تقويت روحيه لذت بردن است
پنچ منبع انرژي و كسب لذت
1- آدمها
2- رفتارها
3- مكانها
4- اشيا و موجودات
5- افكار
اين پنج منبع هم مي توانند منابع مثبت انرژي باشند و هم منابع منفي انرژي كه بايد همواره از منابع منفي دوري كرد و به منابع مثبت نزديك شد. مثلا با آدمهايي كه براي موج مثبت دارند رفت و آمد كرد و از انسانهاي با موج منفي دوري كرد
اين بحث ادامه دار كه در دفعات بعد به آن مي پردازم و خوشحال خواهم شد كه از نظرات سازنده شما بهره مند شوم
با تشكر
واثق

   + واثق - ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ تیر ۱۳۸٢