سلطه جويی زن و شوهر ها (شيوه های نزاع ويرانگر و سازنده)

سلام به دوستان

از همه دوستاني که لطف مي کنند و با نظرات خودشان من را راهنمايي مي كنند متشكرم .

اين مطلب را از كتاب روانشناسي انسان سلطه جو انتخاب كردم كه اميدوارم مورد استفاده قرار گيرد

 

شيوه هاي نزاع ويرانگر

1- عذر خواهي پيش از موقع.

2- امتناع از مبادرات جدي در دعوا

3- خود داري، تفره رفتن، گريختن، به خواب رفتن، استفاده از حربه سكوت

4- استفاده از اطلاعات محرمانه كه زن و شوهر از هم دارند و از آن به طور غير منصفانه براي تحقير يكديگر استفاده ميكنند

5- واكنش زنجيري. دنبال بهانه گشتن و توسل جستن به موضوعهاي نا مربوط براي غول نشان دادن حمله

6- خوش محضر كاذب. يعني تظاهر به موافقت با عقايد همسر براي برقراري صلح آني. ولي ايجاد شك و ترديد تحقير مخفيانه، رنجنش و بدگويي زير لب

7- حمله غير مستقيم. يعني حمله به بك نفر يا عقيده، فعاليت و يا ارزش كه همسر به آن اعتقاد دارد

8- دودوزه بازي كردن. ايجاد انتظارات ولي عدم بذل مساعي براي برآورده ساختن آن و سرزنش كردن بجاي پاداش دادن

9- تجزيه و تحليل احساسات طرف مقابل

10- تقاضاي بيشتر. براي انسان نظر تنگ هيچ چيز و هيچ وقت كافي نيست

11- مضايعه كردن محبت، تاييد، قدر شناسي، وسايل مادي، مزايا و هر چيزي كه موجب خرسندي شده و يا زندگي را براي شخص ديگر آسانتر مي كند.

12- از پشت خنجر زدن و عمدا نا امني عاطفي، دلواپسي يا اندوه، ايجاد و تشديد كردن، نگاه داشتن طرف مقابل بر لبه پرتگاه و ترساندن او

13- نقش يك بي غيرت را بازي كردن- نه فقط ناتواني در دفاع از همسر بلكه تشويق حمله به او از جانب ديگران

شيوه هاي نزاع سازنده

1- دعواهاي پيش بيني شده در مواقع معين براي احتراز از ناراحت شدن و اشك ريختن. كنار گذاشتن وقت زياد براي روبرو شدن با احساسات

2- هر يك از طرفين احساسات مثبت خود را آشكار سازد

3- هر يك از طرفين احساسات منفي خود را آشكار سازد

4- هر يك از طرفين با بيان خودش به سخنان ديگري پاسخ مي دهد تا مطمئن شود كه طرف آن را درك كرده است

5- به استقبال ارزشيابي ديگران از رفتار خود رفتن. يعني ارزشيابي هاي ديگران از خودتان را قبل از قبول يا رد مزه مزه كنيد

6- دعوا را به وضوح روشن كنيد و بدانيد كه در باره چيست

7- كشف كنيد كه آيا دو موقعيت همانطور كه با هم برخورد دارند با هم متفاوت هم هستند يا خير

8- هر يك از طرفين مناطق خارج ازحوزه آسيب پذيري خودش را مشخص كند

9- تعيين ميزان عمق احساسات يكديگر در باره سهم خود در دعوا

10- پيشنهادهاي انتقادي اصلاح كننده

11- اخذ تصميم در مورد اينكه براي رفع مشكل چگونه هر يك به ديگري مي توانند كمك كنند

12- از كوره در نرفتن و اجازه دادن به اينكه هيجان قدري فروكش كند

13- كوشش در راه محاسبه امتياز يادگيري حاصل از دعوا در مقابل زخمهاي از راه مقايسه

14- آغاز كردن دعوا بعد از قدرت تفكر

15- تعيين يك روز براي دعوا

16- آمادگي هميشگي براي دعواي بعدي

با تشكر

واثق

   + واثق - ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٢